> Τιμή Ασημιού-Silver Prices - Κοσμήματα- Ρολόγια, Αντωνόπουλος Γ. & Β.

Τιμή Ασημιού-Silver Prices

Η τιμή ασημιού εξαρτάται από τους παράγοντες που καθορίζουν την προσφορά και τη ζήτηση ασημιού στην αγορά. Ενδεικτικά, οι τελευταίοι προσδιορίζονται από τις ανάγκες για παραγωγή, φύλαξη/αποθήκευση, κατανάλωση, εμπόριο, ή και επένδυση προϊόντων σε ασήμι. Όμως, σε σχέση με την τιμή του χρυσού που θεωρείται σταθερή, η τιμή ασημιού παρουσιάζει εξαιρετική μεταβλητότητα. Αυτό συμβαίνει για το λόγο ότι το ασήμι έχει μικρότερη αγοραστική αξία ρευστοποίησης απ’ ότι ο χρυσός και μεγαλύτερες διακυμάνσεις στη ζήτησή του για βιομηχανική και επενδυτική χρήση. Έτσι συχνά οδηγούμαστε σε διαφορετικές εκτιμήσεις της αξίας του, με αποτέλεσμα τη δημιουργία σημαντικών μεταβολών στην ίδια την τιμή του ασημιού.Ενώ οι αλλαγές στην τιμή του ασημιού μπορεί ν’ ακολουθούν τις αλλαγές στην τιμή του χρυσού, λόγω παρόμοιων μεταβολών στη ζήτηση για αποθήκευση και κερδοσκοπία, παρόλ’ αυτά, η αναλογία τιμής χρυσού προς ασήμι μπορεί να ποικίλει. Για παράδειγμα, τον 20ο αιώνα, η μέση τιμή αυτού του λόγου (χρυσός/ασήμι) ήταν 47:1.

Η νέα μας ιστοσελίδα, θα είναι σύντομα κοντά σας

Τιμές Ασήμι-Silver Rates

 

Δείτε μέσα από τους παρακάτω πίνακες πώς διαμορφώνονται οι τιμές για το Ασήμι τις τελευταίες 24 ώρες ανά κιλό (Kg) και ανά ουγγιά (oz), καθώς επίσης και την παγκόσμια παραγωγή πολύτιμων μετάλλων. Για να ανανεώσετε τους πίνακες και να δείτε την τρέχουσα τιμή για το Ασήμι την εκάστοτε χρονική στιγμή, κάντε Refresh στη σελίδα.


ασημι τιμες

Live τιμες ασημι