> Τιμή Χρυσού ανά Κιλό Σήμερα - Live - Κοσμήματα- Ρολόγια, Αντωνόπουλος Γ. & Β.

Τιμή Χρυσού ανά Κιλό Σήμερα – Live

Όπως όλα τα εμπορεύματα, έτσι και η τιμή χρυσού προσδιορίζεται από τις δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης. Όμως, σε αντίθεση με τα άλλα εμπορεύματα, οι μεταβολές στις τιμές χρυσού καθορίζονται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από την αποθήκευση και τη διάθεση των προϊόντων σε χρυσό στην αγορά, παρά από την κατανάλωσή τους. Δεδομένων των τεράστιων ποσοτήτων χρυσού που έχουν ήδη εξορυχτεί και αποθηκευτεί -συγκριτικά με την ετήσια παραγωγή, η τιμή για το χρυσό επηρεάζεται κατά πρώτο λόγο από τις μεταβολές των διαθέσιμων ποσοτήτων του (ζήτηση), και κατά δεύτερο από τις μεταβολές στην ετήσια παραγωγή (προσφορά).Σύμφωνα με στοιχεία του World Gold Council, η ετήσια εξόρυξη χρυσού τα τελευταία χρόνια αγγίζει τους 2.500 τόνους. Απ’ αυτούς, περίπου 2.000 τόνοι διατίθενται στην αγορά κοσμημάτων και βιομηχανικών/οδοντοτεχνικών προϊόντων, και οι υπόλοιποι 500 επενδύονται μέσω μικρών και μεγάλων ιδρυμάτων αγοραπωλησίας χρυσού.

Η νέα μας ιστοσελίδα, θα είναι σύντομα κοντά σας!

Δείτε παρακάτω τις τιμές για τον χρυσό-Gold Rates

 

Δείτε μέσα από τους παρακάτω πίνακες πώς διαμορφώνεται η τιμή για τον Χρυσό τις τελευταίες 24 ώρες ανά κιλό (Kg) και ανά ουγγιά (oz), καθώς επίσης και την παγκόσμια παραγωγή πολύτιμων μετάλλων. Για να ανανεώσετε τους πίνακες και να δείτε την σημερινή τιμή για το Χρυσό την εκάστοτε χρονική στιγμή, κάντε Refresh στη σελίδα.


Live τιμή χρυσός


Live τιμες χρυσου